Cyhoeddiad Newydd: Y sector cig coch yng Nghymru

Cyhoeddwyd 20/12/2018   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

Mae'r briff ymchwil hwn yn rhoi darlun cyffredinol o'r sector cig coch yng Nghymru ar gyfer 2018. Mae'n cynnwys crynodeb o brisiau cig eidion, cig oen a phorc yn y DU, yn ogystal â safle'r DU yn y fasnach fyd-eang ar gyfer cig coch. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am gynhyrchwyr a phroseswyr cig coch yng Nghymru, ac yn trafod y materion a godwyd ynglyn â Brexit.

Cyhoeddiad Newydd: Y sector cig coch yng Nghymru (PDF, 1114KB)


Erthygl gan Chris Wiseall, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Mae'r Gwasanaeth Ymchwil yn cydnabod y gymrodoriaeth seneddol a roddwyd i Chris Wiseall gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol, a alluogodd i'r briff ymchwil hwn gael ei gwblhau.