Cyhoeddiad newydd: Y Gyfres Gynllunio: Gorchmynion Prynu Gorfodol

Cyhoeddwyd 25/05/2022   |   Amser darllen munudau

Mae Gorchmynion Prynu Gorfodol yn caniatáu i rai cyrff brynu tir neu eiddo heb gydsyniad y perchennog. Mae’r briff hwn yn rhoi cefndir i Orchmynion Prynu Gorfodol, y pwerau y gellir eu defnyddio i weithredu Gorchymyn Prynu Gorfodol, a’r awdurdodau sydd â’r hawl i wneud hyn. Mae hefyd yn disgrifio’r broses wrthwynebu, iawndal a datganoli ar gyfer Gorchmynion Prynu Gorfodol.

Y Gyfres Gynllunio: 15 – Gorchmynion Prynu Gorfodol 


Erthygl gan Francesca Howorth, Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru