Cyhoeddiad newydd: Y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru (02/11/2017)

Cyhoeddwyd 02/11/2017   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

Disgwylir i Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, wneud datganiad llafar yn y Cynulliad ar 7 Tachwedd ar y diwydiant bwyd a diod. Mae’r papur briffio hwn yn rhoi trosolwg o’r diwydiant bwyd a diod yng Nghymru, gan gynnwys ffeithiau allweddol am bwysigrwydd economaidd y sector, a thargedau ar gyfer ei dwf. Mae’n nodi strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer y diwydiant, yn amlinellu’r cynnydd diweddar ar gyflwyno’r strategaeth, ac yn tynnu sylw at feysydd y mae’n debygol y bydd ymadawiad y DU o’r Undeb Ewropeaidd yn effeithio arnynt. Mae hefyd yn amlinellu’r cymorth sydd ar gael i fusnesau yn y diwydiant bwyd a diod.

Cyhoeddiad newydd: Y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru (PDF, 1,738KB)


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru