Cyhoeddiad Newydd: Y Bil Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) - Crynodeb o'r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2

Cyhoeddwyd 06/01/2016   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

06 Ionawr 2016
Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Mae'r ddogfen hon yn nodi'r prif newidiadau a wnaed i'r Bil Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) (‘y Bil’) yn ystod trafodion Cyfnod 2.   Yn ystod y trafodion hyn, newidiwyd enw byr y Bil o’r Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsys (Cymru) i’r Bil Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) . Y Bil Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) - Crynodeb o'r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2 (PDF, 291KB) Dyma ddelwedd o glawr y cyhoeddiad: Y Bil Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) - Crynodeb o'r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2 View this post in English Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg