Cyhoeddiad Newydd: Trydan Carbon Isel

Cyhoeddwyd 18/08/2017   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

Mae'r Papur Briffio Ymchwil hwn yn rhan o gyfres ar ynni carbon isel yng Nghymru. Mae'r adran hon yn canolbwyntio ar drydan carbon isel, gan drafod ei rôl o ran datgarboneiddio'r system ynni, ac yn rhoi manylion am y prif fathau o dechnoleg a'u heffaith yng nghyd-destun Cymru.

Trydan Carbon Isel (PDF, 1,20MB)


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae'r Gwasanaeth Ymchwil yn cydnabod y gymrodoriaeth seneddol a roddwyd i Jeni Spragg a Helen Davies gan Gyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol, a alluogodd i'r papur briffio hwn gael ei gwblhau.