Cyhoeddiad Newydd: Tir Comin

Cyhoeddwyd 13/07/2018   |   Amser darllen munudau

Mae’r papur briffio hwn yn crynhoi’r prif ffeithiau a’r wybodaeth am dir comin. Mae’n rhoi diffiniad cyffredinol o dir comin, yn amlinellu faint o dir comin sydd yng Nghymru, ac yn rhoi trosolwg o’r newidiadau o ran deddfwriaeth yn ddiweddar. Mae hefyd yn disgrifio’r trefniadau presennol ar gyfer cofrestru a rheoli tir comin yng Nghymru, mynediad i’r cyhoedd a’r math o waith a ganiateir ar y tir, ac mae hefyd yn rhoi braslun o’r sefyllfa yng ngwledydd eraill y DU.

Cyhoeddiad Newydd: Tir Comin (PDF, 1018KB)


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru