Cyhoeddiad newydd: TB buchol yng Nghymru: llywodraethu a risg

Cyhoeddwyd 11/01/2018   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

Mae'r briff ymchwil hwn yn rhoi trosolwg o'r systemau gwahanol ar gyfer rheoli risgiau TB buchol yng Nghymru. Mae'n amlinellu'r polisïau allweddol sy'n bodoli ar hyn o bryd yng Nghymru i reoli risgiau TB buchol, gan ganolbwyntio ar Fasnachu ar Sail Risg ac arferion llywodraethu. Mae'r briff hefyd yn disgrifio'r defnydd o Fasnachu ar Sail Risg a llywodraethu TB buchol yn Awstralia a Seland Newydd ac yn nodi cwestiynau ar gyfer llunwyr polisi.

Cyhoeddiad newydd: TB buchol yng Nghymru: llywodraethu a risg (PDF, 914KB)


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru