Cyhoeddiad Newydd: Talu am ofal cymdeithasol i oedolion yng Nghymru. Dadl a Diwygio

Cyhoeddwyd 22/05/2017   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

22 Mai 2017 View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg Mae’r briff ymchwil hwn yn amlinellu rhywfaint o’r gwaith sydd wedi cael ei wneud i ymchwilio i’r opsiynau ar gyfer diwygio trefniadau codi tâl am ofal cymdeithasol yng Nghymru a Lloegr. Mae hefyd yn nodi gwaith Llywodraeth Cymru o ran materion codi tâl, gan gynnwys y diwygiadau y mae wedi’u cyflwyno ers datganoli. Talu am ofal cymdeithasol i oedolion yng Nghymru. Dadl a Diwygio (PDF, 987KB)
Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru