Cyhoeddiad Newydd: Rhaglen Ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru: diweddariad 2014

Cyhoeddwyd 31/07/2014   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

31 Gorffennaf 2014
Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru Mae’r papur hwn yn rhoi trosolwg o raglen ddeddfwriaethol pum mlynedd Llywodraeth Cymru hyd yn hyn, gan gynnwys manylion am y Biliau sydd wedi cael eu cyflwyno eisoes a’r rhai a gyhoeddwyd gan y Prif Weinidog ar gyfer sesiwn 2014-15 sydd i ddod. Mae’r papur hefyd yn cynnwys manylion am ymgynghoriadau a gynhaliwyd gan Lywodraeth Cymru ar Filiau sydd eto i’w cyflwyno. Gwnaeth y Prif Weinidog ddatganiad am raglen ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru yn y Cyfarfod Llawn ar 15 Gorffennaf 2014. Rhaglen Ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru: diweddariad 2014 blog_wel