Cyhoeddiad Newydd: Phytophthora ramorum

Cyhoeddwyd 16/09/2015   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

16 Medi 2015
Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru Mae'r nodyn ymchwil hwn yn rhoi crynodeb o hyd a lled yr haint Phytophthora ramorum (P. ramorum) yng Nghymru a'r camau sy'n cael eu cymryd i fonitro a rheoli lledaeniad y clefyd. Phytophthora ramorum (PDF, 501.2KB) Dyma ddelwedd o glawr y cyhoeddiad: Phytophthora ramorum – Nodyn Ymchwil View this post in English Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg