Cyhoeddiad Newydd: Nodau ar gyfer Ynni a'r Newid yn yr Hinsawdd

Cyhoeddwyd 16/02/2015   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg Mae'r papur hwn yn rhoi trosolwg byr o nodau'r UE ar ynni a'r newid yn yr hinsawdd cyn Cynhadledd Gwledydd y Confensiwn Fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar y Newid yn yr Hinsawdd (COP21) a gynhelir ym Mharis ddiwedd 2015 i ddod i gytundeb byd-eang ar weithredu ar y newid yn yr hinsawdd yn y dyfodol. Nodau ar gyfer Ynni a'r Newid yn yr Hinsawdd Blog-cy
Gwasanaeth Ymchwil Cynullaid Cenedlaethol Cymru.