Cyhoeddiad Newydd: Meddygaeth teulu - cwestiynau cyffredin

Cyhoeddwyd 20/05/2016   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

20 Mai 2016 Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru Y newyddion diweddaraf am rai o'r materion sy'n wynebu meddygaeth teulu y gofynnir yn aml i'r Gwasanaeth Ymchwil amdanynt, gyda ffocws ar y gweithlu meddygon teulu a mynediad at wasanaethau meddyg teulu:
  • Sut mae rôl y meddyg teulu yn newid?
  • Sut ffurf sydd i'r gweithlu meddygon teulu ar draws Cymru?
  • Pa gamau sy'n cael eu cymryd i wella recriwtio a chadw meddygon teulu?
  • A oes targed amseroedd aros ar gyfer apwyntiadau meddygon teulu?
  • A wnaeth Llywodraeth ddiwethaf Cymru gyflawni ei hymrwymiad i wella mynediad at wasanaethau meddygon teulu?
  • Beth am fynediad ar-lein at wasanaethau meddygon teulu?
  • Sut mae gwasanaethau meddygon teulu y tu allan i oriau arferol yn cael eu datblygu?
Meddygaeth teulu - cwestiynau cyffredin (PDF, 1MB) Blog-W View this post in English Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg