Cyhoeddiad newydd: Hysbysiad hwylus ar gyllid addysg ôl-16

Cyhoeddwyd 05/04/2018   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

Yn dilyn ein blog ynghylch y camau nesaf yn y broses o ddiwygio’r sector addysg ôl-16, rydym wedi llunio trosolwg o’r model ariannu ôl-16 yng Nghymru. Ei fwriad yw helpu Aelodau’r Cynulliad i graffu ar unrhyw newidiadau i’r sector o ganlyniad i adroddiad yr Athro Hazelkorn, Tuag at 2030: Fframwaith ar gyfer datblygu system addysg ôl-orfodol o’r radd flaenaf i Gymru.

Cyhoeddiad newydd: Hysbysiad hwylus ar gyllid addysg ôl-16 (PDF, 685KB)


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru