Cyhoeddiad Newydd: Gweithlu Cymru - Cyflogaeth yng Nghymru (29/08/2014)

Cyhoeddwyd 29/08/2014   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

29 Awst 2014 Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru Dyma'r pedwerydd mewn cyfres chwarterol o nodiadau ymchwil a fydd yn rhoi trosolwg o dueddiadau cyflogaeth yng Nghymru. Mae'n cwmpasu nifer o feysydd, gan gynnwys lefelau a chyfraddau cyflogaeth, cyflogaeth yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat a chyflogaeth fesul diwydiant. Gweithlu Cymru - Cyflogaeth yng Nghymru Cover 14-020 cy