Cyhoeddiad Newydd: Deintyddiaeth yng Nghymru

Cyhoeddwyd 28/06/2016   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

28 Mehefin 2016
Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg Mae'r papur hwn yn ystyried sefyllfa deintyddiaeth yng Nghymru ar hyn o bryd, a phrif bolisïau'r llywodraeth sy'n effeithio ar y maes. Mae'n edrych ar y gweithlu presennol a'r cynlluniau sydd ar waith i gynnal llif y deintyddion i mewn i'r proffesiwn. Mae hefyd yn ystyried sut y caiff gwasanaethau eu darparu, sut y telir amdanynt a faint o wasanaethau a ddarperir bob blwyddyn. Mae hefyd yn cynnwys data ar ba gyfran o'r boblogaeth sy'n manteisio ar y gwasanaeth a rhai problemau posibl o ran cael gafael ar ddeintydd. Deintyddiaeth yng Nghymru (PDF, 1.28MB) Blog-cy