Cyhoeddiad Newydd: Crynodeb o'r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2 y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)

Cyhoeddwyd 26/10/2018   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

Mae'r papur hwn yn cynnwys crynodeb o'r newidiadau y cytunwyd arnynt yng Nghyfnod 2 bil gan Lywodraeth Cymru, sef Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru).

Cyhoeddiad Newydd: Crynodeb o'r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2 y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) (PDF, 879KB)


Erthygl gan Joseph Champion, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru