Cyhoeddiad newydd: Crynodeb o'r Bil - Bil Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru)

Cyhoeddwyd 07/03/2018   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

Mae'r papur hwn yn cynnwys crynodeb o Fil Llywodraeth Cymru, sef Bil Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru). Mae ynddo grynodeb o gefndir a darpariaethau'r Bil, mae'n ystyried yr effeithiau ariannol posibl ac yn amlygu agweddau allweddol y Bil.

Cyhoeddiad newydd: Crynodeb o'r Bil - Bil Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru) (PDF, 1,300KB)


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru