Cyhoeddiad Newydd: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Cyhoeddwyd 09/07/2019   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

Mae’r papur briffio hwn yn rhoi crynodeb o Fil Senedd ac Etholiadau (Cymru). Mae’r papur briffio yn cynnwys crynodeb o brif elfennau’r Bil a’r ymateb iddo, gan gynnwys safbwynt Llywodraeth Cymru a’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.

Cyhoeddiad Newydd: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) (PDF, 1,805KB)


Erthygl gan Manon George, Ymchwil y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru