Cyhoeddiad Newydd: Bil Cynllunio (Cymru) Crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2

Cyhoeddwyd 01/05/2015   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

01 Mai 2015 Gwasanaeth Ymchwil Cynullaid Cenedlaethol Cymru Mae’r ddogfen hon yn nodi’r prif newidiadau a wnaed i’r Bil Cynllunio (Cymru) (“y Bil”) yn ystod trafodion Cyfnod 2. Bil Cynllunio (Cymru) Crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2 blog-cy View this post in English Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg