Cyhoeddiad Newydd : Bil Cymwysterau (Cymru) - Crynodeb o Fil

Cyhoeddwyd 30/01/2015   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg Mae’r Crynodeb yma yn rhoi trosolwg o Fil Cymwysterau Cymru a gyflwynwyd gerbron y Cynulliad ar 1 Rhagfyr 2014. Mae’r Bil yn darparu ar gyfer trosglwyddo cyfrifoldeb rheoleiddio ar gyfer cymwysterau a ddyfernir yng Nghymru o Lywodraeth Cymru i gorff annibynnol newydd, ‘Cymwysterau Cymru’. Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i gryfhau goruchwyliaeth cymwysterau a goruchwyliaeth o gymwysterau gan hefyd ddiwygio’r trefniadau presennol.

Bil Cymwysterau (Cymru) - Crynodeb o Fil

Blog-cy


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru.