Cyhoeddiad Newydd: Bil Awtistiaeth (Cymru)

Cyhoeddwyd 11/01/2019   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

Mae’r papur briffio hwn yn rhoi crynodeb o Fil Awtistiaeth (Cymru). Mae’r papur briffio yn cynnwys crynodeb o brif elfennau’r Bil a’r ymateb iddo, gan gynnwys safbwynt Llywodraeth Cymru a’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon.

Cyhoeddiad Newydd: Bil Awtistiaeth (Cymru) (PDF, 862KB)

Erthygl gan Amy Clifton, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru