Cyhoeddiad Newydd: Bil Awtistiaeth (Cymru) - Geirfa Ddwyieithog

Cyhoeddwyd 13/09/2018   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

Mae’r eirfa ddwyieithog hon yn cynnwys rhai o’r termau a ddefnyddir yn y Bil Awtistiaeth (Cymru)

Cyhoeddiad Newydd: Bil Awtistiaeth (Cymru) - Geirfa Ddwyieithog (PDF, 64KB)


Paratowyd yr eirfa ddwyieithog hon gan y Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi a Gwasanaeth Ymchwil y Senedd