Cyhoeddiad Newydd: Adroddiad Monitro Brexit: Yr Amgylchedd

Cyhoeddwyd 24/05/2018   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 13/11/2020   |   Amser darllen munudau

Bydd Brexit yn dod â newidiadau sylweddol ym maes polisi amgylcheddol. Mae'r Gwasanaeth Ymchwil wedi paratoi'r adroddiad monitro hwn ar gyfer Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig y Cynulliad. Mae'n darparu diweddariad ar ddatblygiadau Brexit diweddar sy'n bwysig o ran polisi amgylcheddol yng Nghymru.

Cyhoeddiad Newydd: Adroddiad Monitro Brexit: Yr Amgylchedd (PDF, 2173KB)


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru