Crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2 y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)

Cyhoeddwyd 29/11/2018   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

Cyn dechrau Cyfnod 3 y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) ar 5 Rhagfyr, rydym yn ailgyhoeddi ein crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2 y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) (PDF, 879KB).

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi Memorandwm Esboniadol diwygiedig ar gyfer y Bil, y gellir ei weld ar wefan y Cynulliad.


Erthygl gan Joseph Champion, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru