Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru)

Cyhoeddwyd 22/03/2023   |   Amser darllen munudau

Mae’r eirfa ddwyieithog hon yn rhestr o’r termau allweddol a ddefnyddir ym Mil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru).

Bwriedir iddi gefnogi gwaith craffu dwyieithog ar y Bil.


Erthygl gan Francesca Howorth, Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru