Bil Amaethyddiaeth y DU 2019-21

Cyhoeddwyd 18/05/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

Mae'r briff ymchwil hwn yn rhoi trosolwg o Fil Amaethyddiaeth y DU 2019-21, fel y mae'n berthnasol i Gymru. Mae hefyd yn tynnu sylw at y gwahaniaethau allweddol rhwng y Bil a'i ragflaenydd, Bil Amaethyddiaeth y DU 2017-19, ac yn crynhoi'r gwaith craffu a wnaed ar y ddau Fil gan Bwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig y Senedd.

Mae'r Pwyllgor wedi argymell y dylai'r Senedd roi cydsyniad deddfwriaethol i'r Bil, yn ddarostyngedig i rai amodau penodol.

Darllenwch y briff yma: Bil Amaethyddiaeth y DU 2019-21 (PDF, 1051KB)

 


Erthygl gan Katy Orford ac Elfyn Henderson, Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru

Mae'r briff ymchwil hwn wedi'i lunio ar bapur briffio Llyfrgell Tŷ'r Cyffredin ar Fil Amaethyddiaeth y DU 2019-20 gan Sarah Coe a Jonathan Finlay.