Y Siambr

Y Siambr

Briffiau’r Pwyllgor Deisebau

Cyhoeddwyd 13/11/2023   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 09/05/2024   |   Amser darllen munudau

Yn sgil problemau technegol, nid yw’r dudalen hon yn cael ei diweddaru ar hyn o bryd. Cafodd y dudalen ei diweddaru ddiwethaf ar 22 Ionawr 2024.

Y broses ddeisebau yw un o’r prif ffyrdd i’r cyhoedd ymgysylltu â gwaith y Senedd a dylanwadu arno.

Mae’r defnydd o system ddeisebau’r Senedd wedi tyfu’n raddol ers 2007. Yn 2022, cafodd 83 o ddeisebau newydd eu hystyried gan Bwyllgor Deisebau’r Senedd.

Caiff pob deiseb â mwy na 250 o lofnodion ei thrafod gan Bwyllgor Deisebau’r Senedd.

Mae Ymchwil y Senedd yn darparu briff i’r Pwyllgor i lywio’i drafodaeth o bob deiseb. Mae casgliad o’r briffiau hyn i’w gweld isod.

Hidlo yn ôl blwyddyn*: 2023 2022 2021 Dangos pob un

 

* Yn cyfeirio at y dyddiad y trafododd y Pwyllgor y ddeiseb.

Addysg a sgiliau
Amgylchedd
Iechyd
Trafnidiaeth