Lleoliadau UKRI i Fyfyrwyr Doethurol

Cyhoeddwyd 15/12/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 16/12/2020   |   Amser darllen munudau

Mae Cynllun Interniaethau Polisi Ymchwil ac Arloesedd y DU (UKRI) yn rhoi cyfle i fyfyrwyr PhD a ariennir gan Gynghorau Ymchwil y DU weithio am dri mis i un o grŵp dethol o sefydliadau dylanwadol iawn, gan gynnwys y Senedd. 

Mae'r Senedd bellach wedi croesawu mwy na 40 o fyfyrwyr PhD drwy'r cynllun hwn er 2006. Mae rhagor o wybodaeth am y cynllun ar gael yma

Mae interniaid blaenorol wedi cael eu profiad o weithio yn y Senedd yn werthfawr iawn – gweler tair erthygl ddiweddar gan gyn-fyfyrwyr: Eleanor Warren-Thomas, Piotr Wegorowski a Rachel Prior.