Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil

Cyhoeddwyd 15/12/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 16/12/2020   |   Amser darllen munudau

Y SENEDD A’R FFRAMWAITH RHAGORIAETH YMCHWIL (REF) 2021

Mae Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil y DU (REF) yn broses adolygu arbenigol sy’n gwerthuso ansawdd gwaith ymchwil yn sefydliadau addysg uwch y DU. Mae’r Senedd yn awyddus i gefnogi academyddion yn eu hymgysylltiad.

Er mis Ionawr 2018, bu cyfeillion o ddeddfwrfeydd y DU yn cydweithio i lywio datblygiad canllawiau a meini prawf asesu'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2021.

Ceisia’r canllawiau hyn sicrhau bod gan y pedwar corff cyllido addysg uwch yn y DU ac aelodau o banel y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil ddealltwriaeth glir o beth yw effaith ymchwil ar gyfer Seneddau a Chynulliadau ledled y DU.   

Er mwyn llywio datblygiad y canllawiau a’r meini prawf asesu hyn, lluniwyd Nodyn Briffio (PDF 546KB) yn rhoi trosolwg o effaith gwaith ymchwil yn y deddfwrfeydd. Mae’r prif negeseuon o’r nodyn briffio hwn yn cael eu cynnwys yn y canllawiau ar gyflwyniadau ac ym meini prawf y panel a gyhoeddwyd yn 2019 gan y pedwar corff cyllido addysg uwch yn y DU.

Gobeithiwn barhau i gydweithio â chyrff cyllido addysg uwch y DU ar y mater hwn, a byddwn yn rhoi rhagor o’r wybodaeth ddiweddaraf am ein gwaith ar ymarferiad y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021 ar y dudalen hon, wrth iddo ddatblygu.