Cofrestr Arbenigwyr COVID-19

Cyhoeddwyd 01/12/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 21/12/2020   |   Amser darllen munudau

Mae’r Senedd wedi sefydlu cofrestr o arbenigwyr er mwyn galluogi mynediad cyflym at ymchwilwyr academaidd a all roi eu safbwyntiau yn ymwneud â phandemig COVID-19 a’i effeithiau, gan ganolbwyntio’n benodol ar Gymru.

Os ydych yn teimlo bod gennych chi unrhyw arbenigedd yn ymwneud â COVID-19 neu ei effeithiau ar Gymru, byddem yn ddiolchgar iawn pe byddech yn cofrestru ar gyfer ein cofrestr.

Gweler y lincs isod i'r ffurflen gofrestru a'r hysbysiad preifatrwydd. Bydd y wybodaeth rydych yn ei darparu ar y ffurflen hon hefyd yn cael ei rhannu â swyddogion Llywodraeth Cymru i’w cynorthwyo yn eu gwaith yn mynd i’r afael â’r feirws.

  • Cofrestr Arbenigwyr COVID-19 - Ffurflen
  • Cofrestr Arbenigwyr COVID-19 - Hysbysiad Preifatrwydd