Trên Trafnidiaeth Cymru yng ngorsaf Cyffordd Llandudno

Trên Trafnidiaeth Cymru yng ngorsaf Cyffordd Llandudno

Y system reilffyrdd yng Nghymru

Cyhoeddwyd 16/04/2024   |   Amser darllen munudau

Mae’r system reilffyrdd yng Nghymru, a Phrydain Fawr, yn gymhleth:

Mae'r briff hwn yn rhoi trosolwg cyffredinol o'r system reilffyrdd yng Nghymru. Mae'n ystyried sut mae gwasanaethau teithwyr, seilwaith a chludo llwythi yn gweithredu. Mae'n edrych ar gyfrifoldeb am y system, dadleuon cyfredol, datblygiadau polisi, a chyfeiriad rheilffyrdd yn y dyfodol.


Erthygl gan Charlotte Lenton, Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru

Mae Ymchwil y Senedd yn cydnabod y gymrodoriaeth seneddol a roddwyd i Charlotte Lenton gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol (EPSRC), a alluogodd i’r erthygl hon gael ei gwblhau.