Peintio Gyda Llaw

Peintio Gyda Llaw

Y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Cymru): tudalen adnoddau

Cyhoeddwyd 24/05/2024   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 29/05/2024   |   Amser darllen munudau

Cyflwynwyd y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Cymru) i’r Senedd ar 20 Mai 2024.

Mae’r dudalen hon yn dwyn ynghyd gyhoeddiadau allweddol gan Ymchwil y Senedd i gefnogi’r gwaith o graffu ar y Bil. Caiff ei diweddaru wrth i’r Bil fynd drwy broses ddeddfwriaethol y Senedd.

Gallwch ddilyn hynt y Bil ar dudalen y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Cymru). Yno ceir y Bil ei hun a’r Memorandwm Esboniadol, sy’n cynnwys Nodiadau Esboniadol ac Asesiad Effaith Rheoleiddiol.

Erthygl gan Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru