Dangosyddion Perfformiad Iechyd yng Nghymru

Cyhoeddwyd 11/08/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 11/08/2021   |   Amser darllen munudau

Mae’r papur briffio hwn yn rhoi canllaw cyflym ar y targedau a’r ffynonellau data cyfatebol ar gyfer prif ddangosyddion perfformio GIG Cymru. Mae’n cynnwys atgyfeirio at driniaeth, gwasanaethau diagnostig a therapi, amseroedd aros canser, amser sy’n cael ei dreulio mewn adrannau damweiniau ac achosion brys, amseroedd ymateb ambiwlans ac oedi wrth drosglwyddo gofal.


Erthygl gan Paul Worthington, Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru