Cyhoeddiadau Newydd: Bil Masnach

Cyhoeddwyd 11/03/2019   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

Mae’r papur ymchwil hwn yn edrych ar Fil Masnach y DU a’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol cysylltiedig a osodwyd gan Lywodraeth Cymru cyn dadl Cyfarfod Llawn ar 12 Mawrth. Mae’n trafod prif elfennau’r Bil; newidiadau i’r Bil trwy’r broses craffu; adroddiadau Pwyllgorau’r Cynulliad ar y Bil; a’r datblygiadau diweddaraf yn San Steffan a’r Alban ynglyn â’r Bil.

Cyhoeddiad Newydd: Bil Masnach (PDF, 2131KB)


Erthygl gan Gareth Thomas ac Alys Thomas, Senedd Ymchwil, Cynulliad Cenedlaethol Cymru