Cyhoeddiad Newydd: Y Cyflog Byw: Cwestiynau ac Atebion (20/11/2013)

Cyhoeddwyd 20/11/2013   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

20 Tachwedd 2013
Gwasanaeth Ymchwil Cynullaid Cenedlaethol Cymru Fersiwn diwygiedig yw hwn o’r papur Y Cyflog Byw: Cwestiynau ac Atebion a gyhoeddwyd ym mis Hydref. Mae’n cynnwys y cyfradd newydd ar gyfer y Cyflog Byw (a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd), polisïau perthnasol a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan yr Wrthblaid yn San Steffan ac asesiad o faint y gallai’r Trysorlys ei arbed pe bai’r Cyflog Byw yn cael ei dalu’n gyffredinol. Y Cyflog Byw: Cwestiynau ac Atebion Blog-cy