Cyhoeddiad newydd: Y Cwnsler Cyffredinol - Hysbysiad Hwylus am y Cyfansoddiad

Cyhoeddwyd 12/03/2018   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

Mae'r papur hwn yn rhoi trosolwg ynghylch Cwnsler Cyffredinol Llywodraeth Cymru.

Cyhoeddiad newydd: Y Cwnsler Cyffredinol - Hysbysiad Hwylus am y Cyfansoddiad (PDF, 1,292KB)


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru