Cyhoeddiad Newydd: Y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru): Crynodeb o'r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2

Cyhoeddwyd 14/11/2013   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

14 Tachwedd 2013
Gwasanaeth Ymchwil Cynullaid Cenedlaethol Cymru Mae'r ddogfen hon yn nodi'r prif newidiadau a wnaed i'r Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (‘y Bil’) yn ystod trafodion Cyfnod 2. Y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru): Crynodeb o'r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2 Blog-cy