Cyhoeddiad newydd: Safbwynt Byd-eang a Chenedlaethol ar Ddementia

Cyhoeddwyd 22/02/2018   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

Cyhoeddir y papur hwn fel rhan o gynllun peilot Cymrodoriaethau Academaidd y Cynulliad, sy’n galluogi i academyddion weithio yn y Cynulliad ar brosiectau penodol er budd yr academydd a’r Cynulliad. Wrth i Gymru ddechrau ar gyfnod newydd o ran mynd i'r afael â dementia, mae'r papur hwn yn amlinellu enghreifftiau o waith arloesol yng Nghymru, yn y DU ac yn rhyngwladol yng nghyd-destun Cynllun Gweithredu Byd-eang y WHO ar Ymateb Iechyd y Cyhoedd i Ddementia 2017-2025.

Cyhoeddiad newydd: Safbwynt Byd-eang a Chenedlaethol ar Ddementia (PDF, 3421KB)


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru