Cyhoeddiad newydd: Mynediad trigolion dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) i wasanaethau Dementia

Cyhoeddwyd 23/02/2018   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

Cyhoeddir y papur hwn fel rhan o gynllun peilot Cymrodoriaethau Academaidd y Cynulliad, sy’n galluogi i academyddion weithio yn y Cynulliad ar brosiectau penodol er budd yr academydd a’r Cynulliad. Mae'r papur hwn yn cynnig argymhellion i sicrhau mynediad cyfartal i wasanaethau dementia i drigolion dwyieithog yng Nghymru.

Cyhoeddiad newydd: Mynediad trigolion dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) i wasanaethau Dementia (PDF, 3,585KB)


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru