Cyhoeddiad Newydd: Addysg heblaw yn yr ysgol

Cyhoeddwyd 25/11/2019   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

Mae'r papur briffio hwn gan y Gwasanaeth Ymchwil yn rhoi gwybodaeth gefndirol am addysg heblaw yn yr ysgol (EOTAS). EOTAS yw darpariaeth addysg i ddisgyblion nad yw dysgu mewn ysgol brif ffrwd yn briodol iddynt. Mae'r papur briffio hefyd yn rhoi ystadegau ar EOTAS a gwybodaeth am yr ymchwil a'r adolygiadau a gynhaliwyd.

Cyhoeddiad Newydd: Addysg heblaw yn yr ysgol (PDF, 356KB)


Erthygl gan Sian Hughes, Ymchwil y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru