Craffu ar ymateb Llywodraeth Cymru i bwysau costau byw

Cyhoeddwyd 30/03/2022   |   Amser darllen munudau

Ar 31 Mawrth, bydd Pwyllgor Craffu’r Senedd ar Waith y Prif Weinidog yn craffu ar  ymateb y Prif Weinidog, Mark Drakeford AS, i bwysau costau byw. Mae’r papur briffio hwn yn nodi rhai o’r materion allweddol y mae’n bosibl y byddan nhw’n cael eu trafod yn ystod y sesiwn dystiolaeth.

Erthygl gan Gareth Thomas and Božo Lugonja Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru