Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru): Geirfa ddwyieithog

Cyhoeddwyd 17/04/2023   |   Amser darllen munudau

Mae’r eirfa ddwyieithog hon yn darparu rhestr o dermau allweddol a ddefnyddir ym Mil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru).

Bwriedir iddi helpu gyda gwaith craffu dwyieithog ar y Bil.

Erthygl gan Paul Worthington, Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru