Bil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael)

Cyhoeddwyd 08/01/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

Ar 19 Rhagfyr 2019, cyflwynodd Llywodraeth y DU Fil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael). Mae'r papur briffio hwn yn rhoi trosolwg o'r Bil gan gynnwys y cefndir i gyflwyno’r Bil, y prif ddarpariaethau, Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llwyodraeth Cymru ac asesiad effaith Llywodraeth y DU.

Darllenwch y briff yma: Bil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael) (PDF, 926KB)


Briff ymchwil gan Manon George, Aled Evans a Rhun Davies, Cynulliad Cenedlaethol Cymru