Cyhoeddiad newydd: Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru

Cyhoeddwyd 29/09/2017   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

Mae'r papur briffio hwn yn rhoi trosolwg o'r trefniadau Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol (FCERM) yng Nghymru. Mae'n amlinellu'r dogfennau polisi a'r ddeddfwriaeth allweddol sydd ar waith yn genedlaethol ac yn lleol o gwmpas arfordir Cymru. Mae hefyd yn disgrifio'r cyllid sydd ar waith ac yn amlygu adolygiadau pwysig hyd yma o arferion FCERM yng Nghymru.

Cyhoeddiad newydd: Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru (PDF, 1,115KB)


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru