Cwmni ynni i Gymru

Cyhoeddwyd 23/05/2017   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

Cynhaliodd Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd y Pedwerydd Cynulliad ymchwiliad i Ddyfodol Ynni Craffach i Gymru, a argymhellodd y dylai Cymru “sefydlu cwmni ynni ‘ymbarél’ dielw”.

Gweler adroddiad y Pwyllgor (PDF, 3.64MB) am fwy o wybodaeth cyn y ddadl ar gwmni ynni cenedlaethol (NDM6318) a drefnwyd ar gyfer y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher 24 Mai.

 Llun yn dangos clawr blaen adroddiad y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd yn y Pedwerydd Cynulliad, Dyfodol Ynni Craffach i Gymru.


Erthygl gan Sean Evans, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru.