Cyhoeddiad Newydd: Deddf Cymwysterau Cymru 2015 – Grynodeb o'r Ddeddf

Cyhoeddwyd 06/08/2015   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

06 Awst 2015
Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cafodd Bil Cymwysterau Cymru Gydsyniad Brenhinol ar 5 Awst 2015. Mae'r Ddeddf yn trosglwyddo'r cyfrifoldeb am gymwysterau o Lywodraeth Cymru i gorff annibynnol newydd, 'Cymwysterau Cymru'. Bydd Cymwysterau Cymru yn dechrau cyflawni ei swyddogaethau rheoleiddio ar 21 Medi 2015 Deddf Cymwysterau Cymru 2015 - Grynodeb o'r Ddeddf (PDF, 768KB) Dyma ddelwedd o glawr y cyhoeddiad: Deddf Cymwysterau Cymru 2015 – Grynodeb o'r Ddeddf View this post in English Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg