Adolygiad Donaldson – beth nesaf?

Cyhoeddwyd 29/06/2015   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

29 Mehefin 2015 Erthygl gan Sian Thomas, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru [caption id="attachment_2890" align="alignright" width="240"]This picture shows a pile of books. Llun: o Pixabay. Dan drwydded Creative Commons.[/caption] Yfory (30 Mehefin), bydd y Gweinidog Addysg a Sgiliau yn cyhoeddi ei ymateb i Adroddiad Donaldson, a gyhoeddwyd yn Chwefror 2015. Cyhoeddodd y Gweinidog ddatganiad ysgrifenedig ar 25 Chwefror pan gafodd yr adroddiad ei gyhoeddi. Amlinellodd ymateb cychwynnol Llywodraeth Cymru i Aelodau’r Cynulliad yn y Senedd ar 4 Mawrth. Mae rhagor o wybodaeth am Adolygiad Donaldson a’r ymatebion cychwynnol iddo ar gael yn y gyfres o bum blog ‘Pigion’ y Gwasanaeth Ymchwil a gyhoeddwyd ym mis Mawrth. Adolygiad Donaldson: Ei feirniadaeth a’i weledigaeth Adolygiad Donaldson: ‘Dibenion’ a chynnwys Cwricwlwm Cymru Adolygiad Donaldson: Diwedd Cyfnodau Allweddol a newid i‘r ffordd yr ydym yn strwythuro cynnydd disgyblion? Adolygiad Donaldson: Asesu beth sy’n bwysig Adolygiad Donaldson: Y camau nesaf a’r ‘Sgwrs Fawr’ View this post in English Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg