Cyhoeddiad Newydd: Y Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr (PISA) 2012

Cyhoeddwyd 09/12/2013   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

09 Rhagfyr 2013 Y Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru Mae’r Nodyn Ymchwil hwn yn rhoi trosolwg ar ganlyniadau Cymru yng nghylch 2012 y Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr (PISA) a gyhoeddwyd ar 3 Rhagfyr 2013. Arolwg o gyraeddiadau addysgol disgyblion 15 oed mewn 65 gwlad ledled y byd yw PISA. Fe’i trefnir gan y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) ac fe’i cynhelir bob tair blynedd. Y Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr (PISA) 2012 PISAcy