Cyhoeddiad Newydd: Y Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr (PISA)

Cyhoeddwyd 26/11/2013   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

21 Tachwedd 2013
Gwasanaeth Ymchwil Cynullaid Cenedlaethol Cymru Arolwg o gyflawniadau addysgol pobl ifanc 15 oed ledled y byd yw’r Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr (PISA). Roedd llawer yn teimlo bod canlyniadau Cymru ar gyfer 2009 yn siomedig ac maent wedi cael effaith sylweddol ar bolisïau Llywodraeth Cymru a’i hagenda gwella.  Y bwriad yw cyhoeddi canlyniadau PISA 2012 ar 3 Rhagfyr 2013. Y Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr (PISA) Blog-cy