Cyfres o Seminarau ar Gyfnewid Syniadau

Cyhoeddwyd 15/12/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 23/12/2020   |   Amser darllen munudau

Gweithiodd Ymchwil y Senedd gyda Chymdeithas Ddysgedig Cymru i dreialu cyfres o seminarau Cyfnewid Syniadau ar gyfer Aelodau trwy gydol 2017.

Pwrpas y seminarau oedd rhoi cyfle i Aelodau gyfnewid a thrafod syniadau newydd gydag arbenigwyr academaidd blaenllaw a rhanddeiliaid sydd â diddordeb.

Y thema ar gyfer y dair seminar gyntaf oedd pa mor uchelgeisiol y dylai polisïau Cymru fod. 

Roedd y seminar gyntaf ar 7 Mawrth 2017 yn trafod strategaeth economaidd, cyllid a seilwaith. Y siaradwyr oedd:

 • Yr Athro Gerry Holtham (Prifysgol Metropolitan Caerdydd)
 • Yr Athro Julie Froud (Prifysgol Manceinion); a
 • Dr Edward Jones (Prifysgol Bangor).

Roedd y drydedd seminar ar 13 Gorffennaf 2017 yn trafod polisi ynni at y dyfodol. Gallwch weld fideo o'r digwyddiad cyfan isod, ac mae rhagor o wybodaeth am y trafodaethau yn yr erthygl blog hon. Y siaradwyr oedd:

 • Dr Nina Skorupska (y Gymdeithas Ynni Adnewyddadwy);
 • Yr Athro Max Munday (Prifysgol Caerdydd);
 • Yr Athro Hywel Thomas (Prifysgol Caerdydd); ac
 • Yr Athro Andrew Barron (Prifysgol Abertawe)

Roedd y bedwaredd seminar ar 5 Rhagfyr 2017 yn ystyried yr heriau a'r cyfleoedd o ddarparu gwasanaethau gofal iechyd yng nghefn gwlad Cymru. Gallwch weld fideo o'r digwyddiad cyfan isod, ac mae rhagor o wybodaeth yn yr erthygl blog hon. Y siaradwyr oedd:

 • John Wynn-Jones, Meddyg Teulu (Sefydliad Meddygon Gwledig y Byd a Chadeirydd Meddygfeydd Gwledig);
 • Dr Rachel Rahman (Y Ganolfan am Ragoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig, Prifysgol Aberystwyth);
 • Anna L Prytherch (Rheolwr Prosiect Iechyd a Gofal Gwledig Cymru); a
 • Joy Garfitt (Cyfarwyddwr Cynorthwyol y Gwasanaeth Iechyd Meddwl, Bwrdd Iechyd Powys)

Roedd y bedwaredd seminar ar 5 Rhagfyr 2017 yn ystyried yr heriau a'r cyfleoedd o ddarparu gwasanaethau gofal iechyd yng nghefn gwlad Cymru. Gallwch weld fideo o'r digwyddiad cyfan isod, ac mae rhagor o wybodaeth yn yr Y siaradwyr oedd:

 • John Wynn-Jones, Meddyg Teulu (Sefydliad Meddygon Gwledig y Byd a Chadeirydd Meddygfeydd Gwledig);
 • Dr Rachel Rahman (Y Ganolfan am Ragoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig, Prifysgol Aberystwyth);
 • Anna L Prytherch (Rheolwr Prosiect Iechyd a Gofal Gwledig Cymru); a
 • Joy Garfitt (Cyfarwyddwr Cynorthwyol y Gwasanaeth Iechyd Meddwl, Bwrdd Iechyd Powys)

Mae Ymchwil y Senedd yn ystyried lansio cyfres newydd o Seminarau Cyfnewid Syniadau rhyw ben yn 2021 ar ôl etholiad y Senedd, ond nid oes penderfyniad terfynol wedi cael ei wneud eto.